Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON
Bölüm Başkanı

Sevgili öğrenciler,

Günümüzde hem özel, hem de kamu kuruluşlarının etkin ve verimli çalışması her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir. Etkinliği ve verimliliği sağlamak ise söz konusu kuruluşların, başta yöneticileri olmak üzere, her düzeyden çalışanlarının çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmaları halinde mümkündür. Kamu yönetimi alanında da eğitim-öğretimin diğer alanlarla birlikte hızla gelişmesi böyle bir gereksinimin sonucudur. Bu çerçevede, ileride gerek kamu yönetimi alanında çalışacak, gerekse özel kuruluşlarda çalışmaya yönelecek öğrencilerimizin hem çağdaş yönetsel-hukuksal bilgi ve becerilerle, hem de sosyal-siyasal bilgi ve becerilerle donatılmaları, bunların yanı sıra kent ve çevre sorunlarına da vakıf olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden, öğrencilerimizin öğrenimleri boyunca yönetsel-hukuksal, sosyal ve siyasal analiz yeteneklerinin geliştirilmesi bölümümüzün temel hedefidir. Böylece, mezun olduklarında kamu veya özel sektör kuruluşlarında yönetici, mülki idare amiri, idare mahkemesi yargıcı, müfettiş veya uzman olarak çalışmaya hazırlanmış olacaklardır. Programımız buna göre yapılandırılmıştır. Dolayısıyla, öğrencilerimizin Türkiye’nin toplumsal-yönetsel yapısını bilmek yanı sıra Dünyadaki gelişmeleri de izleyip kavrayabilen, “kamu yararı” kavramını özümsemiş, yüzü Dünyaya, yüreği ülkesine dönük yönetici adayları olmaları temel önceliklerimiz olmaktadır. Aramıza katılarak bu doğrultudaki çalışmalarımıza katkıda bulunacak olan sizlere Kamu Yönetimi Bölümü adına başarılar diliyor ve sevgiler sunuyorum.